Firma Trend Micro ponownie uznana za lidera w raporcie Magic Quadrant firmy Gartner za 2018 rok o systemach wykrywania włamań i zapobiegania im (Intrusion Detection and Prevention Systems, IDPS)

Dowiedz się dlaczego

Znów tego dokonaliśmy!

Firma Gartner ostatnio oceniła 9 dostawców z branży systemów wykrywania włamań i zapobiegania im. W tym roku firma Trend Micro poprawiła swoją pozycję w tym rankingu w porównaniu z rokiem 2017 zarówno w kategorii "kompletności wizji" jak i pod względem "zdolności realizacji".

Rozwiązanie Trend Micro, oparte na platformie XGen™ Security, wykracza poza ramy systemów zapobiegania włamaniom nowej generacji (Next-Generation Intrusion Prevention Systems, NGIPS), chroniąc sieć przedsiębiorstwa za pomocą kombinowanych, należących do różnych generacji technik ochrony przed zagrożeniami.

Zapewnia rzetelną, prewencyjną ochronę przed zagrożeniami, chroniąc w czasie rzeczywistym kluczowe infrastruktury, dane i aplikacje podatne na ataki przed wykorzystaniem znanych, nieujawnionych i nieznanych luk w zabezpieczeniach
.

Dowiedz się, jaką pozycję firma Trend Micro uzyskała w raporcie Magic Quadrant za 2018 rok o systemach wykrywania włamań i zapobiegania im
(Intrusion Detection and Prevention, IDPS)

GARTNER jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usług firmy Gartner, Inc. i/lub jej firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, i jest tu używany za zezwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Grafika ta została opublikowana przez firmę Gartner, Inc. w ramach większego dokumentu badawczego i należy ją oceniać w kontekście całego dokumentu. Dokument firmy Gartner jest udostępniany przez Trend Micro na żądanie.

Firma Gartner nie rekomenduje żadnego z producentów i produktów ani żadnej z usług opisywanych w swoich badaniach, a także nie zaleca użytkownikom wyboru tylko tych producentów, którzy uzyskali najwyższą ocenę w rankingu, ani wyboru na podstawie innych przesłanek. Publikacje badawcze firmy Gartner to opinie instytutu badawczego Gartner i nie należy ich uznawać za stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do swoich badań, w tym gwarancji przydatności handlowej i użyteczności do określonego celu.

Copyright © 2018 Trend Micro Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone.