Przeprowadzone w Polsce badania dotyczące wejścia w życie unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (ang. the General Data Protection Regulation) wykazały, że niezależnie od swojej wielkości organizacje nie spełniają wymagań stawianych przez nowe prawo. Raport z badania zawiera analizę obecnego poziomu świadomości osób odpowiedzialnych za przetwarzanie i ochronę danych w firmach, a także wskazuje, jakie działania powinny być podjęte, aby spełnić wymagania wynikające z nowego ustawodawstwa.


Czy w firmie istnieje formalna procedura powiadamiania organu ochrony danych osobowych w ciągu 72 godzin od ich naruszenia?

Przedsiębiorstwa działające w UE oraz działające poza UE, ale obsługujące osoby indywidualne z UE, muszą już teraz podjąć odpowiednie środki, aby określić konsekwencje wprowadzenia rozporządzenia GDPR dla ich działalności oraz opracować sposoby zapewnienia zgodności z tym rozporządzeniem.

Pobierz raport >>

Zdaniem ekspertów


Jakie będą efekty nadchodzących zmian?    Czego dotyczą nowe przepisy?

  • - Proces powiadamiania o naruszeniach
  • - Wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących IT
  • - Kary finansowe za naruszenie

Obejrzyj wideo >>
Jak przygotować się do wejścia w życie nowego prawa?    Jakie prawa przyznaje osobom fizycznym GDPR?

  • - Najważniejsze obszary, które wymagają zmiany
  • - Prawo do bycia zapomnianym
  • - Technologie, które warto wziąć pod uwagę

Obejrzyj wideo >>

Więcej o GDPR na bloguZakres ogólnego rozporządzenia GDPR


Jakie prawa przyznaje osobom fizycznym rozporządzenie GDPR


Jakie zasady leżą u podstaw rozporządzenia GDPR


W jaki sposób uregulowano kwestię przekazywania danych poza UE


Nowe wymagania związane z bezpieczeństwem i powiadamianiem o naruszeniach


Czy nadal będą istnieć krajowe organy nadzorcze