Skip to content

Testy porównawcze

Pinterest
More Options

Warto z pewnością wiedzieć, jak działa dane rozwiązanie zabezpieczające, ale ważniejsze jest, aby wiedzieć, na ile jest ono skuteczne. Poddane rygorom rzeczywistych testów, produkty firmy Trend Micro regularnie wyprzedzają rozwiązania konkurencji. Poniżej przedstawiono najnowsze wyniki uzyskane przez kilka uznanych laboratoriów testowych.

Firma Trend Micro jest dumna z uzyskania nagrody 100th Certified przyznawanej przez firmę AV-Test dostawcom, którzy uzyskali przez lata 100 certyfikatów w testach ochrony punktów końcowych prowadzonych przez tę firmę. Trend Micro konsekwentnie bierze udział w publicznych testach zabezpieczeń, takich jak te przeprowadzane co roku przez firmę AV-Test.

AV-TEST przeprowadza co dwa miesiące testy naszych produktów dla punktów końcowych w kategoriach Ochrona, Wydajność i Użyteczność. Rozwiązania firmy Trend Micro systematycznie plasują się na czele rankingu dostawców uczestniczących w tych testach. Poniżej przedstawiono wyniki za rok 2016.

OfficeScan — najwyższa ocena ogólna

Rozwiązanie Trend Micro™ OfficeScan™ zdobyło certyfikat we wszystkich trzech testach, "na razie" w I połowie 2016 r. Jak widać poniżej, w ciągu ostatnich 2 ½ lat, kiedy to firma Trend Micro uczestniczyła w tych testach, uzyskała w nich najwyższą ocenę ogólną w porównaniu ze swoimi najważniejszymi konkurentami. Należy zwrócić uwagę, że firma Cylance wzięła udział tylko w 1 spośród w łącznie 18 testów, w których uczestniczyli inni dostawcy.

Av-test-badge   Avtest Approved Corporate 2015-02   Avtest Approved Corporate 2015-04

Av-test-badge   Avtest Approved Corporate 2015-02   Avtest Approved Corporate 2015-04


Poniżej przedstawiono połączone średnie wyniki osiągnięte przez firmę Trend Micro w kategorii Ochrona za I połowę 2016 r.

Ochrona przed atakami nowego złośliwego oprogramowania, w tym przed zagrożeniami internetowymi i zagrożeniami w poczcie elektronicznej (testy rzeczywiste)

Najważniejszą kategorię, w której ocenia się skuteczność ochrony oferowanej przez produkty, stanowi test ochrony przed aktualnymi zagrożeniami online. Test ten obejmuje dostęp do znanych szkodliwych witryn internetowych lub wiadomości e-mail, aby przetestować, czy dany produkt zabezpieczający jest w stanie odeprzeć takie ataki.

Wykrywanie szeroko rozpowszechnionego złośliwego oprogramowania wykrytego w ciągu ostatnich 4 tygodni (zestaw referencyjny firmy AV-TEST)

Aby zwiększyć statystyczną istotność testów, wykonywane są dalsze analizy dotyczące dużej liczby aktualnych zagrożeń. Proces obejmuje zmniejszenie złożoności testu i w zamian wykładnicze zwiększenie liczby przypadków testowych. Test ten odnosi się do statycznego wykrywania plików, w tym wykrywania za pomocą sygnatur, heurystyk i zapytań w chmurze.

Odwiedź witrynę Testy AV-Test w kategorii Ochrona, aby dowiedzieć się więcej

Źródło: AV-TEST.orgAV Comparatives Whole Product Dynamic Real-World Protection Test

Firma Trend Micro systematycznie plasuje się również na czele kolejnego rankingu z udziałem 18 innych dostawców zabezpieczeń, znanego pod nazwą AV-Comparatives Whole Product Dynamic Real-World Protection Test. Dane powyżej pokazują średnie wyniki uzyskane przez rozwiązanie Trend Micro Internet Security w porównaniu z produktami wszystkich innych dostawców, w tym firmy Microsoft, której wynik stanowi podstawę do porównań we wszystkich (w sumie 10) testach przeprowadzonych w 2016 r.

 

Wyniki są oparte na zestawie 355 rzeczywistych przypadków testowych (niebezpieczne adresy URL znalezione w branży), złożonym z działających programów wykorzystujących luki (tzn. ataków typu „drive-by download”) oraz adresów URL prowadzących bezpośrednio do złośliwego oprogramowania. W celu wykrycia tej szerokiej gamy zagrożeń testowane rozwiązania mogą korzystać ze wszystkich swoich funkcji zabezpieczających.

Źródło: AV-Comparatives.org (Uwaga: Wyniki zawierają oceny zależne od użytkowników)


Test zaawansowanej ochrony punktów końcowych

Firma NSS Labs przeprowadziła pierwszy w historii test zaawansowanej ochrony punktów końcowych, w ramach którego rygorystycznie przetestowano rozwiązania zabezpieczające punkty końcowe pod kątem ich skuteczności w zwalczaniu nowoczesnych ataków na punkt końcowy. Rozwiązanie Trend Micro OfficeScan uzyskało ocenę „Zalecane” dzięki dobrym ocenom efektywności zabezpieczeń i całkowitego kosztu posiadania (TCO).

Źródło: NSS Labs

Oferowany przez firmę Trend Micro system zabezpieczeń serwerów komunikatorów i serwerów pocztowych zdobył pierwsze miejsce w dziewięciu kolejnych testach antyspamowych przeprowadzonych przez firmę Opus One, wyprzedzając siedmiu czołowych dostawców zabezpieczeń, w tym firmy Barracuda Networks, Cisco, McAfee*, Microsoft, Proofpoint, Sophos, Websense (obecnie Forcepoint) i Symantec (Rysunek 1). * Należy pamiętać, że firma McAfee pod koniec 2015 r. wykluczyła z tych testów swój system zabezpieczeń komunikatorów, a firmę Forcepoint dołączono do nich w 2016 r.

 

Wiele warstw ochrony

Współczesne zagrożenia typu ransomware i dokonujące włamań do poczty służbowej są zazwyczaj dostarczane do docelowych ofiar za pomocą wiadomości e-mail zawierających spam i wiadomości phishingowych. Sprawdzone rozwiązanie do ochrony poczty elektronicznej może zmniejszyć ryzyko zainfekowania firmy lub narażenia jej na socjotechniczne wiadomości e-mail wysyłane przez cyberprzestępców. Rozwiązania tego typu oferowane przez firmę Trend Micro wykorzystują wiele warstw sprawdzonych technologii zabezpieczających, takich jak IP Reputation, Content Inspection, opracowana ostatnio technologia Host Inspection oraz uczenie maszynowe za pomocą naszej technologii Socially Engineered Attack Protection. Te zaawansowane technologie ochrony zapewniają blokowanie zagrożeń atakujących komunikatory (nawet zainfekowanych wiadomości bez załączników i wbudowanych adresów URL), jeszcze zanim dotrą one do użytkowników końcowych w firmie.

Metodyka firmy Opus One bazuje na faktycznych strumieniach korporacyjnej poczty elektronicznej, ręcznie analizowanych pod kątem zagrożeń. Oferuje ona znaczące rzeczywiste wyniki, w przeciwieństwie do wyników uzyskanych metodą zautomatyzowanych testów opartych na sztucznych strumieniach poczty.

Rysunek 1: System zabezpieczeń firmy Trend Micro jednoznacznie na najwyższej pozycji w branży

Źródło: Opus One

Znakomita ochrona urządzeń mobilnych

Smartfon stał się uniwersalnym narzędziem cenionym za wydajność i dostarczaną rozrywkę, ale jednocześnie nienawidzonym za problemy z bezpieczeństwem, które może sprawiać. Twórcy zagrożeń wciąż opracowują złośliwe aplikacje, w tym programy ransomware, atakujące platformę Android firmy Google. Oczekuje się, że liczba złośliwych i obciążonych wysokim ryzykiem aplikacji na tę platformę wyniesie do końca 2016 r. co najmniej 20 milionów.

Firma AV-TEST przeprowadziła testy porównawcze rozwiązań zabezpieczających urządzanie mobilne — rozwiązanie Trend Micro Mobile Security for Android osiągnęło w nich znakomity wynik i zdobyło certyfikat w trzech testach certyfikacyjnych przeprowadzonych w I połowie 2016 r. W kategorii ochrony przed złośliwym oprogramowaniem i potencjalnie niechcianymi aplikacjami na platformę Android osiągnęło ocenę wyższą od średniej uzyskanej przez wszystkich testowanych dostawców.

Poniżej zamieszczono średnie wyniki z tych testów za 2016 r.

Cbp-2016-cert Consumer 2016 01    Cbp-2016-cert Consumer 2016 03    Cbp-2016-cert Consumer 2016 05    Cbp-2016-cert Consumer 2016 07    Cbp-2016-cert Consumer 2016 09    Cbp-2016-cert Consumer 2016 11


Wykrywanie w czasie rzeczywistym najnowszego złośliwego oprogramowania na platformę Android.


Wykrywanie najnowszego złośliwego oprogramowania na platformę Android wykrytego w ciągu ostatnich 4 tygodni.


Wykrywanie w czasie rzeczywistym najnowszych potencjalnie niechcianych aplikacji na platformę Android. Potencjalnie niechciane aplikacje to programy, które mogą nie być złośliwe, ale mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa lub wycieki danych.

W ramach tych testów oceniano aplikacje wszystkich dostawców również pod wieloma innymi kątami, np. pod względem ochrony, użyteczności i dodatkowych funkcji zabezpieczających.

Źródło: AV-TEST.org

AV-Comparatives przeprowadza testy zabezpieczeń urządzeń mobilnych w ciągu danego roku. W przeglądzie za rok 2016 rozwiązanie Trend Micro Mobile Security — już drugi rok z rzędu — wykryło wszystkie testowane złośliwe programy na platformę Android, bez żadnych wyników fałszywie dodatnich, i zostało uznane za najlepsze w branży.

Źródło: AV-Comparatives.org

Wyniki testów systemów wykrywania naruszeń przeprowadzonych przez NSS Labs

W ramach przeprowadzonych w 2017 r. testów porównawczych rozwiązań do wykrywania naruszeń porównano rygorystycznie efektywność zabezpieczeń oraz całkowity koszt posiadania (TCO) produktów od następujących dostawców:

 

  • Cisco
  • FireEye
  • Fortinet
  • Lastline
  • Check Point
  • Trend Micro

 

Podczas tych poufnych testów wystawiano produkty na różnego rodzaju ataki za pomocą zaawansowanego złośliwego oprogramowania i ekstremalnych obciążeń w ramach dwóch protokołów (SNMP i HTTP). Ocena TCO obejmowała cenę zakupu oraz koszty serwisowania i koszty operacyjne. Już trzeci rok z rzędu firma Trend Micro została uznana za zalecanego dostawcę — zarówno pod względem TCO, jak i efektywności zabezpieczeń.

 

„Zalecane” rozwiązanie do wykrywania naruszeń

Firma NSS Labs przetestowała rozwiązanie Trend Micro™ Deep Discovery Inspector — urządzenie sieciowe wykorzystujące wiele modułów do wykrywania zagrożeń, a także niestandardowe wirtualne środowisko testowe (sandboxing, „piaskownicowanie”) i rozwiązanie OfficeScan, oferowane przez firmę Trend Micro zaawansowane oprogramowanie do ochrony punktów końcowych do komputerów z systemem Windows, komputerów Mac i komputerów wirtualnych. Produkty te wykorzystują mechanizmy globalnej analizy zagrożeń oferowane przez infrastrukturę Trend Micro™ Smart Protection Network™ do wykrywania i analizy zaawansowanego złośliwego oprogramowania, komunikacji na potrzeby dowodzenia i kontroli oraz zachowań atakujących niewidocznych dla tradycyjnych rozwiązań zabezpieczających, a także do reagowania na nie.

 

Czas do wykrycia

Firmy podlegają ciągłym atakom, tak więc wykrywanie ma znaczenie krytyczne, a szybkie wykrywanie i reagowanie jest jedynym sposobem na wyprzedzenie cyberprzestępców. Rozwiązanie firmy Trend Micro nie tylko wykryło wszystkie zagrożenia opisane w raporcie „NSS Labs Breach Detection Systems” dotyczącym rozwiązań do wykrywania naruszeń, ale także wykryło je szybciej. Produkt Trend Micro był w stanie wykryć już w pierwszej minucie aż 90,3% ataków — czyli o 21% więcej niż rozwiązanie następne w rankingu.

 

Aby obejrzeć wszystkie wyniki osiągnięte przez Trend Micro, pobierz raport tutaj. Pełne wyniki tego testu można znaleźć w witrynie NSS Labs.


Media społecznościowe

Połącz się z nami